tortosa

RAMON CABRERA, HISTÒRIA I FICCIÓ

El passat divendres 26 de febrer, amb l’assistència d’un centenar de persones, es va celebrar al saló d’actes del Museu de Tortosa un doble acte, històric i literari, de caràcter carlista.

L’acte va estar presentat per l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que va fer una semblança dels dos protagonistes d’aquest acte cultural.

Per una banda Josep Mª LLasat i Roig, va fer una conferència sobre les circumstàncies en les que la mare del general carlista Ramón Cabrera, Maria Griñó, va ser afusellada a Tortosa ara fa 180 anys.

Llasat, que és descendent de la germana major de Cabrera, és un antic militant del Partit Carlí de Catalunya i u dels fundadors de la Unió de Pagesos a la seua ciutat, El Vendrell, d’on també va ser alcalde.

Professionalment es dedica en l’actualitat a l’elaboració de vi del Penedès del que ha tret una marca de vi de qualitat sota el nom de “General Cabrera”, amb el que, al final de l’acte es va fer una degustació.

A la seua conferència va explicar com durant la Primera Guerra Carlina, l’exèrcit liberal ocupava les Terres de l’Ebre, el Maestrat i el Baix Aragó. No gaudia de la simpatia dels seus habitants, i aquests no li facilitaven dades sobre els moviments de les tropes carlines. Per tal de solucionar-ho, el coronel liberal Agustín Nogueras va publicar un ban que obligava als alcaldes, sota pena de mort, a donar-li aquesta informació.

Les conseqüències van ser que Cabrera replicà amb un altre ban en sentit contrari. Els alcaldes de Torrecilla i Valdealgorfa van desobeir-lo passant informació a Nogueras i, per aquest motiu, Cabrera va ordenar la seva mort. En represàlia, el coronel Nogueras va fer afusellar Maria Griñó, a qui tenia presa des de feia un any i mig, amb el vistiplau del Comandant Genrral de Catalunya, Espoz y Mina.

Aquest fet va provocar que les tropes de Cabrera modifiquessin el seu comportament i s’afegissin a la guerra sense quarter que les tropes liberals els havien declarat des del inici de la guerra.

La segona part de l’acte va consistir en la presentació del llibre Piano a cuatro manos, de la periodista morellana, afincada en Londres, Conxa Rodríguez Vives. La novela havia estat presentada a València, dies abans, per el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Es tracta d’una novel·la sobre la vida a l’exili de Londres del general Cabrera fins a la seua mort. De com es va casar amb Marianne Catherine Richards, i de com va anar evolucionant en el seu pensament basant-se en la seua admiració pel règim parlamentari anglès, fins que va acabar al final dels seus dies donant l’esquena als seus companys de lluita de tota una vida i, fins i tot, a la dinastia proscrita per la que també havia lluitat, reconeixent a Alfonso XII, el rei usurpador per als carlistes.

Conxa, l’autora, ja va publicar, l’any 1989, una documentada biografia sobre aquesta part de la vida de Cabrera sota el títol de Ramón Cabrera a l’exili, editat en llengua catalana per l’Abadia de Montserrat.

Al final de l’acte, després de contestar a les preguntes i debatre sobre els temes tractats, tal com hem dit, es va fer un tast del vi de Llasat, mentre Conxa va firmar exemplars del seu, per ara, darrer llibre.

L’acte va estar envoltat d’un bon ambient de confraternització entre antics i nous carlins així com historiadors i estudiosos del fenòmen carlista.

RAMÓN CABRERA, HISTORIA Y FICCIÓN

El pasado viernes 26 de febrero, con la asistencia de un centenar de personas, se celebró en el salón de actos del Museo de Tortosa un doble acto, histórico y literario, de carácter carlista.

El acto fue presentado por el alcalde de Tortosa, Ferran Balido, que hizo una semblanza de los dos protagonistas de este acto cultural.

Por una lado Josep Mª LLasat y Rojo, hizo una conferencia sobre las circunstancias en las que la madre del general carlista Ramón Cabrera, Maria Griñó, fue fusilada en Tortosa ahora hace 180 años.

Llasat, que es descendiente de la hermana mayor de Cabrera, es un antiguo militante del Partido Carlista de Cataluña y uno de los fundadores de la Unió de Pagesos en su ciudad, El Vendrell, de donde también fue alcalde.

Profesionalmente se dedica en la actualidad a la elaboración de vino del Penedès del que ha sacado una marca de vino de calidad bajo el nombre de “General Cabrera”, con el que, al final del acto se hizo una degustación.

En su conferencia explicó como durante la Primera Guerra Carlista, el ejército liberal ocupaba las Tierras del Ebro, el Maestrazgo y el Bajo Aragón. No gozaba de la simpatía de sus habitantes, y estos no le facilitaban datos sobre los movimientos de las tropas carlistas. Para solucionarlo, el coronel liberal Agustín Nogueras publicó un bando que obligaba a los alcaldes, bajo pena de muerte, a darle esta información.

Las consecuencias fueran que Cabrera replicó con otro bando en sentido contrario. Los alcaldes de Torrecilla y Valdealgorfa le desobedecieron pasando información a Nogueras y, por este motivo, Cabrera ordenó su muerte. En represalia, el coronel Nogueras hizo fusilar a María Griñó, a quien tenía presa desde hacía un año y medio, con el visto bueno del Comandante General de Cataluña, Espoz y Mina.

Este hecho provocó que las tropas de Cabrera modificaran su comportamiento y se unieran a la guerra sin cuartel que las tropas liberales les habían declarado desde el inicio de la guerra.

La segunda parte del acto consistió en la presentación del libro Piano a cuatro manos, de la periodista morellana, afincada en Londres, Conxa Rodríguez Vives.

Se trata de una novela sobre la vida en el exilio de Londres del general Cabrera hasta su muerte. De como se casó con Marianne Catherine Richards, y de como fue evolucionando en su pensamiento basándose en su admiración por el régimen parlamentario inglés, hasta que acabó al final de sus días dando la espalda a sus compañeros de lucha de toda una vida y, incluso, a la dinastía proscrita por la que también había luchado, reconociendo a Alfonso XII, el rey usurpador para los carlistas.

Conxa, la autora, ya publicó, en el año 1989, una documentada biografía sobre esta parte de la vida de Cabrera bajo el título de Ramón Cabrera a l’exili, editado en lengua catalana por la Abadía de Montserrat.

Al final del acto, después de contestar a las preguntas y debatir sobre les temas tratados, tal como hemos dicho, se hizo un cata del vino de Llasat, mientras Conxa firmó ejemplares de su, por ahora, último libro.

El acto estuvo rodeado de un buen ambiente de confraternización entre antiguos y nuevos carlistas así como historiadores y estudiosos del fenómeno carlista.