Editat pel Centre d’Estudis d’Avià, 2017.

Pròleg. 7

Introducció. 9

I PART. 15

1.- El document “Notas sobre la biografía de Cabrera publicada en Valencia”: estructura i contingut. 15
1.1.- Notes aclaridores. 16
1.2.- L’estada de les germanastres de Cabrera a Morella. 20
1.3.- Els hàbits i costums de Ramon Cabrera. 23
1.4.- Miscel·lània de notes. 24

2.- Sobre el primer carlisme al Maestrat i la figura de Ramon Cabrera. 26
2.1.- La Primera Guerra Carlina a la zona de control de Cabrera. 26
2.2.- Ramon Cabrera i el carlisme. 31

II PART. 39

El manuscrit: “Notas sobre la biografía de Cabrera publicada en Valencia”. 39

Conclusions. 79

Bibliografia. 81