25, 26 i 27 d’Octubre de 2019

La Comissió Organitzadora del CONGRÉS INTERNACIONAL L’ESTATUT DE MORELLA I LA CONSTRUCCIÓ D’EUROPA, que es celebrarà a la mítica ciutat de Morella, ha convidat a la infanta donya María Teresa a participar en les sessions acadèmiques del Congrés. Aquesta iniciativa ha partit de l’Ajuntament de Morella i compta amb el suport de la Generalitat i les Corts Valencianes i de la Universitat Jaume I de Castelló, les Universitats de València i Castelló. El motiu del Congrés es commemorar el 40 aniversari de l’inici del procés autònomic valencià i s’ha marcat com a objectius:

. Posar en valor l’autogovern del poble valencià.

. Definir i analitzar els reptes de futur entorn al desenvolupament de l’autogovern del poble valencià i les seues institucions.

. Reflexionar sobre el futur de l’articulació territorial de l’Estat i avaluar l’actual model autonòmic des de la perspectiva valenciana en el marc d’Europa.

Divendres, 25 d’octubre. Sala del Justícia.

Participació de donya Maria Teresa de Borbó-Parma al Congrés de Morella:

17:45. TAULA RODONA. Presentació del llibre: “Els valencians, poble d’Europa. L’horitzó federal”. Amb la participació de: Ramon Aznar i Garcia, historiador del Dret; August Monzon, professor de Filosofia del Dret; Joan Alfred Martínez i Seguí, professor de Filosofia del Dret.

19:00. COMUNICACIÓ. “El principi foral i la plurinacionalitat de les Espanyes”.

Diumenge, 27 d’octubre. 12 del migdia.

Al marge de l’àmbit acadèmic del Congrés:

Donya Maria Teresa de Borbó-Parma, i junt a les companyes i companys de CARLISTES VALENCIANS, assistirem a la Missa“Per la Pàtria, la Pau i la Justícia” que es celebrarà al Reial Monestir de Santa Maria de El Puig, i que enguany s’oficiarà en sufragi de Laura Pastor Collado, la Secretaria General del Partit Carlista del País Valencià que ens va deixar el passat mes de setembre. A la processó d’entrada serà portat el Llibre dels Furs del Regne de València junt a l’efígie del Rei En Jaume. Així mateix, el dissabte 26 CARLISTES VALENCIANS ha organitzat un dinar, amb col·loqui i debat posterior amb donya Maria Teresa.

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO

VISITA DE DOÑA MARÍA TERESA DE BORBÓN-PARMA A VALENCIA

25, 26 y 27 de 0ctubre de 2019.

La Comisión Organizadora del CONGRESO INTERNACIONAL EL ESTATUTO DE MORELLA Y LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA, que se celebrará en la mítica ciudad de Morella, ha invitado a la infanta doña María Teresa a participar en las sesiones académicas del Congreso. Esta iniciativa ha partido del Ayuntamiento de Morella y cuenta con el apoyo de la Generalitat y las Cortes Valencianas, de la Universidad Jaime I de Castellón y las Universidades de Valencia y Castellón. El motivo del Congreso es conmemorar el 40 aniversario del inicio del proceso autónomico valenciano y se ha marcado como objetivos:

  • Poner en valor el autogobierno del pueblo valenciano.
  • Definir y analizar los retos de futuro entorno al desarrollo del autogobierno del pueblo valenciano y sus instituciones.
  • Reflexionar sobre el futuro de la articulación territorial del Estado y evaluar el actual modelo autonómico desde la perspectiva valenciana en el marco de Europa.

Viernes, 25 de octubre. Sala del Justicia.

Participación de doña Maria Teresa de Borbón-Parma en el Congreso de Morella:

17:45. MESA REDONDA. Presentación del libros “Los valencianos, pueblo de Europa. El horizonte federal”. Con la participación de: Ramón Aznar, historiador del Derecho; Augusto Monzó, Profesor de Filosofa del Derecho; Joan Alfred Martínez y Seguí, Profesor de Filosofa del Derecho.

19:00. COMUNICACIÓN. “El principio foral y la plurinacionalidad de las Españas”.

Domingo, 27 de octubre. 12 del mediodía.

Al margen del ámbito académico del Congreso:

Doña María Teresa de Borbón-Parma, y junto a las compañeras y compañeros de CARLISTES VALENCIANS, asistiremos a la Misa “Por la Patria, la Paz y la Justicia” que se celebrará en el Real Monasterio de Santa María de El Puig, y que este año se oficiará en sufragio de Laura Pastor Collado, la Secretaría General del Partido Carlista del País Valenciano que nos dejó el pasado mes de septiembre. En la procesión de entrada será llevado el Libro de los Fueros del Reino de Valencia junto a la efigie del Rey Don Jaime. Asimismo, el sábado 26 CARLISTES VALENCIANS ha organizado una comida, con coloquio y debate posterior con doña María Teresa.