El 26 de gener de 1874 el rei Carles VII signava el Decret de Restitució de les Constitucions Catalanes, que Felip V havia suspès mitjançant el Decret de Nova Planta, pel que fa a Catalunya, el 16 de gener de 1716.

Malauradament les forces liberals deixaren sense efecte aquesta restitució.

No n’hi ha cap dubte que de seguir vigent el Decret de Carles VII, on quedà manifest el reconeixement del sentiment col·lectiu de l’exercici de l’autogovern, no viuríem ara els espectacles que s’estan produint a Barcelona, a tota Catalunya i a Espanya.

Afirmem que una Declaració Unilateral de Independència, ni tampoc, la sentència condemnatòria dels responsables del procés solucionen l actual conflicte entre els poders establerts a Catalunya i Espanya. Conflicte que, a més ha dividit per la meitat els catalans, i, també, ha generat incomprensió, entre els diferents pobles de les Espanyes.

Els carlins en tota la nostra història, durant mes de dos segles, venim oferim a totes les Espanyes un model federal; en el que les competències i recursos de cada Estat Federat siguin plenes en totes les esferes que els hi siguin pròpies, reconegudes i garantides per pacte entre iguals entre cada Estat Federat i el Govern Federal de les Espanyes.

El principi rector de tal pacte és el la subsidiarietat, que no es res més, ni menys, que el que pugui resoldre les comunitats bàsiques no cal ho facin instancies superposades.

Proposem un Estat múltiple i negociat. El diàleg i el respecte entre totes les parts es necessari i imprescindible.

El respecte a les minories es substancial. La diversitat es sempre enriquidora.

No valen, per fraudulents, plantejaments essencialistes ni supremacistes.

El diàleg significa no imposar, i obliga a pactar renunciant, si cal a part, del que pretén cadascuna de les parts, en posició de igualtat. Enraonar, negociar i pactar es la primera responsabilitat de la classe política.

Reafirmant el nostre permanent compromís per les solucions pactades en un marc democràtic, volem manifestar rotundament que les persones que participen, amb boina roja i onejant banderes amb la Creu de Borgonya, fen costat a la extrema dreta no tenen res a veure amb el Partit Carlí ni amb el Carlisme en general.

Barcelona 19 d ́ octubre de 2019.